من مجازی

در بازی دومینو وقتی یکی از مهره‌ها به مهره‌ بعدی برخورد می‌کند، یکی یکی مهره‌ها سقوط کرده و خراب می‌شوند؛ یعنی عامل ریزش صدها مهره فقط افتادن یک مهره است

من مجازی

در بازی دومینو وقتی یکی از مهره‌ها به مهره‌ بعدی برخورد می‌کند، یکی یکی مهره‌ها سقوط کرده و خراب می‌شوند؛ یعنی عامل ریزش صدها مهره فقط افتادن یک مهره است

آخرین نظرات

در بازی دومینو وقتی یکی از مهره‌ها به مهره‌ بعدی برخورد می‌کند، یکی یکی مهره‌ها سقوط کرده و خراب می‌شوند؛ یعنی عامل ریزش صدها مهره فقط افتادن یک مهره است.
زن و مرد در زندگی مشترک نباید به کوچکی رفتار بد خود نگاه کنند، اگر یک بی‌احترامی به همسر یا بددهنی و حرمت‌شکنیِ به ظاهر کوچک اتفاق بیفتد، زمینه‌ای برای بی‌احترامی و حرمت‌شکنی بعدی‌ شما می‌شود.
حتی بهانه‌ای برای مقابله به مثل کردن همسرتان و در نتیجه پیشروی تخریب دومینوی زندگی می‌گردد.
توصیه جدی مشاوران این است هرگاه یک خطا، بدخلقی، یا بی‌حرمتی اتفاق افتاد به سرعت جلوی ریزشِ بقیه‌ مهره‌های زندگی را با عذرخواهی، محبّت و صمیمیّت، خوش زبانی، احترام و خدمت به همسر بگیرید؛ چرا که این موارد، عامل بزرگی در محبوب شدن شما می‌شود و همین محبوبیت در اصلاحِ سریع روابط زن و مرد موثر است.